BSL-links

Navigatie

Inhoud boek

1-10 van 44 resultaten

1 2 3 4 5

 • Woord vooraf

  Begeleiden van groepen is een mooi vak. In de ruim veertig jaar dat ik dit professioneel doe, heb ik…

 • Over de auteur

  Jan Remmerswaal is sociaal psycholoog. Als opleider, trainer en adviseur was hij de afgelopen…

 • 1. Begeleiden van groepen: een procesmatige benadering

  De begeleider van groepen moet in zijn werk met veel groepsverschijnselen en dynamieken rekening…

 • 2. Beginfase

  Vanaf het moment dat de groepsleden in levende lijve bijeen zijn, kunnen we spreken van een…

 • 3. Besluitvorming

  Een groep die haar doel wil bereiken, is voortdurend bezig met het voorbereiden en nemen van…

 • 4. Bestaansniveau

  ‘Eenieder draagt bij aan andermans ontplooiing of vernietiging.’ Met deze krasse stelling opent…

 • 5. Cobegeleiding

  Goossens (2003) omschrijft cobegeleiding als een vorm van functionele samenwerking in het kader van…

 • 6. Cohesie

  Een van de belangrijkste kenmerken van groepen is de mate waarin zij cohesief zijn. Cohesie is dan…

 • 7. Communicatie

  Communicatie is volgens sociaalpsychologen de eigenlijke drager van sociale gebeurtenissen en…

 • 8. Contextniveau

  Elke groep bestaat in een omgeving of context en deze beïnvloeden elkaar. We verwijzen hiernaar…

1 2 3 4 5

Onderdeel van